Υψηλά και χαμηλά από έναρξη λειτουργίας

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 42,5 °C at 15:28 on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -8,2 °C at 15:40 on 14 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -20,8 °C at 19:18 on 23 Φεβρουάριος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 28,8 °C at 06:59 on 10 Αύγουστος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 2,8 °C at 15:19 on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 2287,4 mm/hr at 04:29 on 27 Νοέμβριος 2016
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 82,9 mm at 13:46 on 22 Οκτώβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 1091,3 mm on 28 Ιούνιος 2016
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 1111,4 mm Ιούνιος 2016
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 184,0 km/h at 02:05 on 06 Αύγουστος 2017
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 171,0 km/h at 23:11 on 03 Ιούνιος 2017
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 991,9 hPa at 06:29 on 07 Ιανουάριος 2016
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1035,4 hPa at 10:03 on 08 Δεκέμβριος 2016

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 42,5 °C 15:28 on 02 Ιούλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -8,2 °C 15:40 on 14 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,1 °C 01:58 on 12 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -14,2 °C 19:18 on 23 Φεβρουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 44,5 °C 17:56 on 01 Ιούλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -26,5 °C 19:18 on 23 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -20,8 °C 19:18 on 23 Φεβρουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 44,4 °C 17:56 on 01 Ιούλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 28,8 °C 10 Αύγουστος
Ελάχιστη μεγίστη 2,8 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 89 % 07:41 on 28 Φεβρουάριος
Ελάχιστη υγρασία 16 % 15:19 on 02 Ιούλιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 26,6 °C 23 Φεβρουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,1 °C 12 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 117,6 mm/hr 15:05 on 04 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 28,0 mm 15:40 on 04 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 124,3 mm 11 Μάρτιος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 163,2 mm Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 43 days Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 21 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 184,0 km/h 02:05 on 06 Αύγουστος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 171,0 km/h 23:11 on 03 Ιούνιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 500,3 km 16 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 997,0 hPa 05:06 on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1034,3 hPa 10:54 on 16 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 36,8 °C 15:18 on 18 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 16,8 °C 07:45 on 07 Σεπτέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,1 °C 01:58 on 12 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου 4,0 °C 21:02 on 15 Σεπτέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 38,1 °C 15:29 on 18 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -0,9 °C 00:11 on 03 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 16,8 °C 07:45 on 07 Σεπτέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 36,4 °C 15:19 on 18 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 22,3 °C 12 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη μεγίστη 28,3 °C 06 Σεπτέμβριος
Μέγιστη υγρασία 81 % 01:58 on 12 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 24 % 21:01 on 15 Σεπτέμβριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 15,4 °C 18 Σεπτέμβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 8,8 °C 11 Σεπτέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 12,4 mm/hr 02:28 on 06 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 2,6 mm 02:53 on 06 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 2,6 mm 06 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 43 ημέρες Μέχρι  05 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 06 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 43 ημέρες Μέχρι 05 Σεπτέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 166,0 km/h 03:20 on 17 Σεπτέμβριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 140,0 km/h 00:11 on 03 Σεπτέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 184,7 km 10 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1004,6 hPa 01:58 on 12 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1014,9 hPa 10:50 on 06 Σεπτέμβριος

Τελευταία ανανέωση 19/9/2017 23:39:00
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1