Υψηλά και χαμηλά από έναρξη λειτουργίας

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 40,0 °C at 11:33 on 05 Σεπτέμβριος 2013
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature 0,6 °C at 09:19 on 08 Ιανουάριος 2013
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -5,0 °C at 06:12 on 07 Δεκέμβριος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 26,1 °C at 01:55 on 08 Αύγουστος 2013
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum 5,6 °C at 00:00 on 08 Ιανουάριος 2013
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 74,4 mm/hr at 14:03 on 07 Φεβρουάριος 2013
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 24,9 mm at 10:01 on 16 Ιανουάριος 2013
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 85,0 mm on 30 Δεκέμβριος 2012
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 160,1 mm Δεκέμβριος 2012
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 461,0 km/h at 09:25 on 03 Σεπτέμβριος 2013
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 139,0 km/h at 21:30 on 15 Δεκέμβριος 2017
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 992,4 hPa at 18:25 on 14 Μάρτιος 2013
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1029,7 hPa at 21:49 on 05 Μάρτιος 2013

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 40,0 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,6 °C 09:19 on 08 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,6 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -6,9 °C 05:56 on 23 Μάρτιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 43,3 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -15,0 °C 21:42 on 15 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -5,0 °C 06:12 on 07 Δεκέμβριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 45,5 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 26,1 °C 08 Αύγουστος
Ελάχιστη μεγίστη 5,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 85 % 07:42 on 13 Δεκέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 17 % 15:11 on 23 Μάρτιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 20,5 °C 27 Μάιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,0 °C 05 Μάιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 74,4 mm/hr 14:03 on 07 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 24,9 mm 10:01 on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 54,4 mm 22 Φεβρουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 156,9 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 59 days Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 19 Φεβρουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 461,0 km/h 09:25 on 03 Σεπτέμβριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 139,0 km/h 21:30 on 15 Δεκέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 349,0 km 08 Αύγουστος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 992,4 hPa 18:25 on 14 Μάρτιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1029,7 hPa 21:49 on 05 Μάρτιος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 40,0 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 2,8 °C 06:07 on 07 Δεκέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,6 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -2,4 °C 07:55 on 06 Δεκέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 43,3 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -15,0 °C 21:42 on 15 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας -5,0 °C 06:12 on 07 Δεκέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 45,5 °C 11:33 on 05 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 21,3 °C 01 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη μεγίστη 10,7 °C 06 Δεκέμβριος
Μέγιστη υγρασία 85 % 07:42 on 13 Δεκέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 27 % 11:18 on 02 Σεπτέμβριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 13,5 °C 03 Σεπτέμβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 4,8 °C 05 Δεκέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 12,0 mm/hr 22:25 on 09 Δεκέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 1,0 mm 22:23 on 09 Δεκέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 1,0 mm 09 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 34 ημέρες Μέχρι  15 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 01 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 34 ημέρες Μέχρι 15 Δεκέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 461,0 km/h 09:25 on 03 Σεπτέμβριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 139,0 km/h 21:30 on 15 Δεκέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 184,2 km 01 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1009,9 hPa 04:35 on 10 Δεκέμβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1029,4 hPa 11:05 on 06 Δεκέμβριος

Τελευταία ανανέωση 16/12/2017 01:09:00
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1