Ρεκόρ τιμές για τον μήνα Ιανουάριο
Temperature and Humidity
Highest Temperature 18,8 °C at 14:54 on 21 Ιανουάριος 2013
Lowest Temperature 0,6 °C at 09:19 on 08 Ιανουάριος 2013
Highest Dew Point 16,6 °C at 15:08 on 20 Ιανουάριος 2013
Lowest Dew Point -6,2 °C at 00:39 on 08 Ιανουάριος 2013
Highest Apparent Temperature 22,3 °C at 15:03 on 20 Ιανουάριος 2013
Lowest Apparent Temperature -4,7 °C at 04:59 on 08 Ιανουάριος 2013
Lowest Wind Chill Temperature -3,5 °C at 04:59 on 08 Ιανουάριος 2013
Highest Heat Index 18,8 °C at 14:54 on 21 Ιανουάριος 2013
Highest Minimum 9,6 °C at 09:29 on 16 Ιανουάριος 2013
Lowest Maximum 0,0 °C ----
Highest Humidity 84 % at 04:54 on 02 Ιανουάριος 2013
Lowest Humidity 0 % ----
Highest Daily Range 13,3 °C on 20 Ιανουάριος 2013
Lowest Daily Range 0,0 °C ----
Rainfall
Highest Rain Rate 68,2 mm/hr at 09:13 on 16 Ιανουάριος 2013
Highest Hourly Rainfall 24,9 mm at 10:01 on 16 Ιανουάριος 2013
Highest Daily Rainfall 40,4 mm on 16 Ιανουάριος 2013
Highest Monthly Rainfall 106,1 mm Ιανουάριος 2013
Longest Dry Period 5 days to 23 Ιανουάριος 2013
Longest Wet Period 3 days to 26 Ιανουάριος 2013
Wind
Highest Wind Gust 54,4 km/h at 14:45 on 24 Ιανουάριος 2013
Highest Wind Speed Average 22,7 km/h at 07:58 on 16 Ιανουάριος 2013
Highest Daily Wind Run 146,0 km on 06 Ιανουάριος 2013
Pressure
Lowest Pressure (sl) 0,0 hPa ----
Highest Pressure (sl) 1027,8 hPa at 10:23 on 03 Ιανουάριος 2013

Page updated 16/12/2017 01:09:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)