Ρεκόρ τιμές για τον μήνα Ιανουάριο
Temperature and Humidity
Highest Temperature 21,0 °C at 12:53 on 05 Ιανουάριος 2016
Lowest Temperature -8,2 °C at 15:40 on 14 Ιανουάριος 2017
Highest Dew Point 16,6 °C at 15:08 on 20 Ιανουάριος 2013
Lowest Dew Point -12,1 °C at 14:15 on 14 Ιανουάριος 2017
Highest Apparent Temperature 22,4 °C at 12:52 on 05 Ιανουάριος 2016
Lowest Apparent Temperature -22,6 °C at 00:33 on 14 Ιανουάριος 2017
Lowest Wind Chill Temperature -10,8 °C at 02:16 on 28 Ιανουάριος 2017
Highest Heat Index 21,0 °C at 12:53 on 05 Ιανουάριος 2016
Highest Minimum 13,0 °C at 07:15 on 20 Ιανουάριος 2014
Lowest Maximum 0,0 °C ----
Highest Humidity 90 % at 15:42 on 03 Ιανουάριος 2016
Lowest Humidity 0 % ----
Highest Daily Range 23,3 °C on 14 Ιανουάριος 2017
Lowest Daily Range 0,0 °C ----
Rainfall
Highest Rain Rate 68,4 mm/hr at 00:05 on 16 Ιανουάριος 2014
Highest Hourly Rainfall 24,9 mm at 10:01 on 16 Ιανουάριος 2013
Highest Daily Rainfall 33,2 mm on 28 Ιανουάριος 2014
Highest Monthly Rainfall 106,1 mm Ιανουάριος 2013
Longest Dry Period 8 days to 14 Ιανουάριος 2014
Longest Wet Period 7 days to 21 Ιανουάριος 2017
Wind
Highest Wind Gust 176,0 km/h at 02:16 on 28 Ιανουάριος 2017
Highest Wind Speed Average 141,0 km/h at 00:33 on 14 Ιανουάριος 2017
Highest Daily Wind Run 317,8 km on 31 Ιανουάριος 2014
Pressure
Lowest Pressure (sl) 0,0 hPa ----
Highest Pressure (sl) 1036,9 hPa at 09:35 on 08 Ιανουάριος 2015

Page updated 20/10/2017 17:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1085)